Hvorfor Razzel Dazzel Didaktik

Vi skal have alle til at tage deres kompetencer alvorligt.

Spild af menneskelige ressourcer er det største spild et samfund har.
Ved at et samfund udelukker dele af befolkningen får samme samfund ikke udbytte af de ressourcer alle mennesker har.

Razzel Dazzel Didaktik vil anvende relationspædagogik og innovationspædagogik for at skabe en model for den enkelte lokalt for at skabe et kompetenceforløb der danne den succes som skal være fundamentet for en selvforsørgelse.

Razzel Dazzel vil kunne tilføje vores model og implementere denne hos de medarbejdere og aktører som er omkring den enkelte, således at modellens succes kan fortsætte efter at “det pædagogiske rejsehold” har været forbi.

Efterløb på kompetencer og opkvalificering af både borger og aktører kan udarbejdes således at forvaltningen via ledelsesfokus / synlighed i aktiviteter skaber nye muligheder inden for de afsatte budgetter. Enten via en tænketank eller visuel produktivitetsfremmende ledelsesudvikling.

Der er brug for at alle engagerer sig så det rigtige skabes og ikke nødvendigvis det korrekte, hvis det ikke giver mening.