Ny “optimerings” kultur

At optimere sin virksomhed, organisation eller undervisningsinstitution kræver at der skabes grobund for de forandringer som en kommende ændring af måden vi gør tingene på får fodfæste. At skulle skabe forandringer for, at få forbedringer og nye kvalitetsforbedrende tiltag kræver at der tages stilling til, i organisationens ledelse, at kulturen i virksomheden skal have samme nye mål, alle sammen.

Razzel Dazzel arbejde med alle former for kulturer, men tager udgangspunktet i fornuft og rationale. Derfor vælger vi som udgangspunkt LEAN som proces model.

Så forarbejdet til de forandringer som er krævet, skal indarbejdes via kurser, uddannelse og kickoff møder.

Der skal nikkes til de præmisser der skal være gældende for alle medarbejdergrupper.

Bevidstheden om at skulle begribe noget anndet og nyt, kaldes kvalitativ bevidsthed, i organisatorisk udvikling.

 

RazzelDazzel gennemfører de forandringsprocesser som skal give organisationer og virksomheder overskud til at deltage i fremtidens værdiskabelse.

Der anvendes en helt unik metode, hvor de organisatoriske niveauer på samme tid er igennem de samme processer
og at alle ved, hvor vi skal hen.

RazzelDazzel har kompetencerne og erfaringerne til, at gennemskue, det som kan kapitaliseres og det som giver frirum og nye ressourcer.

Der ryddes op på cementgulvet og på parketgulvet på én gang og vi arbejder med ledelsesforhold, arbejdskulturer og
forandringsledelse herunder kvalitet i arbejdet samt produktion, i alle offentlige og private virksomheder.