Om Razzel Dazzel

RazzelDazzel arbejder, hvor der er et problematisk spændingsfelt eller et stort behov for udvikling eller en arbejdskulturændring. Vi anvender vores meget store erfaring og faglige tyngde i forandringsledelse, således at virksomheden eller organisationen kommer sikkert på plads til en ny og fremadrettet virkelighed. Vi præsenterer to tænknings og fagligheds stile. Vi har begge en stor livpondus som vi anvender effektivt. To livsindsigter bidrager til helheden, den feminine med Elin og den maskuline med Jan, men vi er begge problemknusere samt genopretnings fokuserede.

 

RazzelDazzel som er vores navn som kan opfattes på flere måder, men oprindeligt er det navnet på en kamoflage bemaling til skibe, hvor pointen er, at man ikke skal kunne identificere den virkelige form.

Sådan er det ofte i virksomheder og organisationer af en vis størrelse. Man kender måske ikke, hele den reelle struktur og det virkelige potentiale.

Vi har kompetencerne og erfaringerne som gør os i stand til, at gennemskue,
det som kan kapitaliseres og det som giver frirum, så man kan anvende ressourcerne bedre.

Vi arbejder med ledelsesforhold, arbejdskulturer, personaleforhold, forandringer og forandringsledelse, kvalitet i arbejde og ledelse, produktionsændringer, produktudvikling, alle offentlige og private administrationsforhold samt det du mener skal ændres efter dit behov.

Det er det som gør RazzelDazzel unikt, vi er multifaglige med et enormt erfaringsgrundlag.